Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2014

edyyp
18:15
6554 5422 500
Dużo osób chyba to ma. (zwłaszcza tu, na zupie.)
Reposted fromKiro Kiro vianosmile nosmile
edyyp
18:15
Myślę że ta cała cisza jest gorsza od tego hałasu
— Lupe Fiasco "Word I Never Said"
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viameeds meeds
edyyp
18:14
3715 c1d4 500
a wy jak spędzałyście dzień kobiet ?
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski
edyyp
18:14
1379 6d88
Reposted fromizvi izvi viascorpix scorpix
edyyp
18:14
Pojawiał się sygnał. Najpierw nuda. To był właśnie sygnał o moich wadach - wirus samotności.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz
edyyp
18:13
Za często dajesz innym oparcie, którego Ty sama nie masz
— wiem
Reposted frombomdia bomdia viacytaty cytaty
edyyp
18:13
1817 4dc8 500
Reposted frompyysia pyysia viatobecontinued tobecontinued
edyyp
18:12
Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie- zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— Listy na wyczerpanym papierze, Magda Umer
Reposted fromnivea nivea vialittledarling littledarling
edyyp
18:11
To powszechnie znana prawda, że gdy jedna sfera twego życia zaczyna się układać, inna jego część rozpada się na kawałki.
— Dziennik Bridget Jones
Reposted fromaynis aynis viatereseek tereseek
edyyp
18:11
A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą-
I udają, że znaczą coś więcej, niż znaczą!...
— Bolesław Leśmian "Poeta"
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe viatereseek tereseek

February 20 2014

edyyp
16:02
edyyp
16:02
Czy kiedykolwiek płakaliście bez powodu? Z samej bezsilności?
— tumblr
Reposted fromodmienna odmienna viatobecontinued tobecontinued
edyyp
16:02
edyyp
16:01
[...] generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— D. Masłowska, Wojna polsko-ruska
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viamirabell mirabell
edyyp
15:57

mam skłonności do nadinterpretacji i robienia sobie w życiu chaosu

Reposted fromaska4100 aska4100 viamrs-cosmos mrs-cosmos

February 17 2014

edyyp
14:13
Nie dało się jej nie kochać. Mógłbyś nakręcić o niej serial.

- Żulczyk

Reposted fromproud-for-love proud-for-love viaaviee aviee
edyyp
14:12
ileż czułości może być
w bezruchu twoich warg
ileż czułości może być
w bezgeście twoich dłoni

ileż czułości w bezczułości jest
— Ewelina Kosik

February 05 2014

21:07
2658 9a8b
Reposted fromdeviate deviate viastrangeworld strangeworld
edyyp
21:07
 Nie lubię siebie sam, za dobrze siebie znam.

— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
edyyp
21:03
Co można powiedzieć, skoro boli mnie własna niewyrażalność.
— Mariusz Sieniewicz, Spowiedź Śpiącej Królewny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl